VỀ CHÚNG TÔI

Công ty TNHH Điện lực Giang Tô Junyao là doanh nghiệp chuyên nghiên cứu, phát triển, sản xuất và kinh doanh vật liệu nối đất bằng thép mạ đồng và thép mạ kẽm. Đồng thời vận hành vật liệu nối đất phi kim loại-mô-đun nối đất than chì, khuôn hàn tỏa nhiệt và bột hàn nóng chảy cũng là những sản phẩm tự phát triển, chất lượng ổn định, giá cả hợp lý và có hệ thống quản lý chất lượng đầy đủ, khoa học. . Tính toàn vẹn, sức mạnh và chất lượng sản phẩm của Công ty TNHH Điện lực Giang Tô Junyao đã được ngành công nhận. Chào mừng bạn bè từ mọi tầng lớp đến thăm, hướng dẫn và đàm phán kinh doanh.